Chúc mừng Mr Nguyễn Khắc Hải giao dịch đầu tiên thành công

Sau 2 tuần vào công ty, Mr Nguyễn Khắc Hải đã có giao dịch đầu tiên thành công, 2 giao dịch Vinhones Grand Park thành công là minh chứng cho sự nổ lực và cố gắng không ngừng.
Chúc mừng Mr Nguyễn Khắc Hải có thật nhiều giao dịch hơn nữa và sẽ tỏa sáng hơn nữa ở bầu trời AHGROUP.

Gửi tới gia đình AH GROUP lời chúc chiến thắng, may mắn & thành công. Những thử thách đang chờ ta chinh phục ở phía trước. Cố lên nào ACE . YOU CAN DO IT

 

Mon - Fri: 8:30 - 17:30, Sat 8:30 - 12:00, Sunday CLOSED